Тържествено връчване на награда "Проф. Цани Калянджиев" ще се проведе на 23 ноември 2016 г

Тържествено връчване на награда "Проф. Цани Калянджиев" ще се проведе на 23 ноември 2016 г
Академичното ръководство на Икономически университет – Варна има удоволствието да Ви покани на тържествено отбелязване на 150 – годишнината от рождението на първия ректор на Висшето търговско училище, проф. Цани Калянджиев и тържествено връчване на награда "Проф. Цани Калянджиев", за високи постижения в областта на науката за 2016 г.

Събитието ще се състои на 23 ноември 2016 г. / сряда / и започва в 15.30 ч. с тържествено поднасяне на цветя на бюста на проф. Цани Калянджиев в главно фоайе на Икономически университет – Варна.


От 16.00 ч., в аудитория 128 на Икономически университет – Варна ще се състои тържествената церемония по връчване на наградата "Проф. Цани Калянджиев" за 2016 г. на избрания носител измежду петте номинирани кандидати:


1.проф. дбн Илия Христов  - Технически университет – Варна - доказал се учен, направил важно откритие в аграрните науки, биофизиката на растителните популации, физиката на почвата и атмосферата


 


2.проф. дтн д-р инж. Тодорка Владкова - дългогодишен активен член на Съюза на учените в България, утвърден престижен учен и в световен мащаб 


 


3.доц. д-р Миглена Жиянски - Българска академия на науките – с принос към фундаменталната екологична наука и за практико-приложните постижения в областта на горското стопанство


 


4.проф. д-р ик.н. Тодор Ненов - Икономически университет – Варна – с принос за издигане авторитета на катедрата в научните среди и стопанската наука


 


5.проф. д-р Христо Кожухаров (УНСС) – с постигнати високи резултати като преподавател, учен и изследовател в областта на икономиката, технологиите и стоковедната наука


 

Споделете в социалните мрежи:

Google+
Коментари