Започна кампанията по плащане на местните данъци и такси

Започна кампанията по плащане на местните данъци и такси
Започна кампанията за плащане на местните данъци и такси.

Информация за размера на задълженията може да се получи на гише „Информация” в дирекция Местни данъци”  бул. ”Сливница” No 191, на телефон 052/820-905 както и на следните интернет страници www.varna.bg, www.nap.bg, www.epay.bg.


Сроковете, начините и местата за плащането им са както следва:


Данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и  данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски: първата до - 30.06.2019 г., втората - до 31.10.2019 г. На предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2019 г. се прави отстъпка 5%.


Патентният данък се плаща на 4 равни вноски, както следва: до 31.01.2019 г., до 30.04.2019 г., до 31.07.2019 г. и до 31.10.2019 г.


За туристическия данък срокът на внасяне е до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.


Възможностите за плащане на местни данъци и такси към Община Варна са следните:


На касите на дирекция „Местни данъци ” разположени на следните адреси:


-  бул. ”Сливница” No 191 (сградата на Изчислителен център )  работно време с граждани: 09.00 ч.- 17.30 ч.


-  бул. ”Ген.Колев” No 92 (сградата на район Приморски), работно време с граждани: 09.00-17.30 ч.


-  площад „Мусала” - „Информационен център“, работно време с граждани: 09.00-12:30 ч. и от 13:30-17.00 ч.


-  бул. “8-ми приморски полк” No 43 (Информационен център в Община Варна), работно време с граждани: 09.00-17:00ч. с почивки от 10:30-10:45ч.;12:00-12:30ч.;15:00-15:15ч.


-  ул.“Народни будители“ №2 (сградата на Район „Аспарухово“), работно време с граждани: 09.00-17:00ч. с почивки от 10:30-10:45ч.;12:30-13:00ч.;15:00-15:15ч.


- кв.Виница, сградата на Кметство Приморски, работно време с граждани: 9:00-17:00ч. с почивки от 10:30-10:45ч.;12:30-13:00ч.;15:15-15:30ч.


Задълженията могат да се платят:


В брой или с ПОС на касите на Дирекция "Местни данъци"


Централна Кооперативна Банка АД 


Банка ДСК, Банка Пиреос,  Изипей АД


Български Пощи ЕАД


Чрез системата за онлайн плащания на ТФС –(www.transcard.bg), за всички притежатели на карти, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) 


Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП ( https://inetdec.nra.bg/) 


По Интернет, чрез www.ePay.bg 


Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна.


“ЦКБ” АД – КЛОН ВАРНА


IBAN- BG 49 CECB 9790 8462 15 00 00


BIC CECBBGSF


44 14 00     Патентен данък и лихви върху него;


44 21 00     Данък върху недвижимите имоти и лихви върху него;  


44 22 00     Данък върху наследствата и лихви върху него;


44 23 00     Данък върху превозните средства и лихви върху него;


44 24 00     Такса за битови отпадъци и лихви върху нея;


44 25 00     Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви върху него;


44 28 00       Туристически данък;


44 65 00       Приходи от глоби и санкции;


44 80 13       Такси за притежаване на куче  

Споделете в социалните мрежи:

Google+
Коментари
Още
Свободни работни места във Варна на 22 февруари
Свободни работни места във Варна на 22 февруари
Над 1,5 млн. лв. за изграждане на филиали за спешна помощ в осем варненски общини
Над 1,5 млн. лв. за изграждане на филиали за спешна помощ в осем варненски общини
Над 150 000 потребители следят за фалшиви касови бележки с мобилното приложение на НАП
Над 150 000 потребители следят за фалшиви касови бележки с мобилното приложение на НАП
Срокът за годишните отчети на фирмите изтича утре
Срокът за годишните отчети на фирмите изтича утре
Мобилно приложение следи за неплащане на данъци
Мобилно приложение следи за неплащане на данъци
Проект за предоставяне на облачна услуга в Игнатиево с шанс за европейско финансиране
Проект за предоставяне на облачна услуга в Игнатиево с шанс за европейско финансиране
Дигитални фирми от Варна ще помагат на традиционния бизнес
Дигитални фирми от Варна ще помагат на традиционния бизнес
Варна е сред областите с най-висока средна месечна заплата
Варна е сред областите с най-висока средна месечна заплата
НАП: Търговците ще бъдат отчитани на всеки 5 минути
НАП: Търговците ще бъдат отчитани на всеки 5 минути
Образованието остава основен приоритет на община Варна и през 2019 г.
Образованието остава основен приоритет на община Варна и през 2019 г.
С над 1 млн. лева е увеличен бюджетът за социални дейности спрямо 2018 г.
С над 1 млн. лева е увеличен бюджетът за социални дейности спрямо 2018 г.
Община Варна купува още два буса за хора с увреждания
Община Варна купува още два буса за хора с увреждания
Със средства от ЕС „Карнобатплод“ развива производство, което се реализира успешно на няколко континента
Със средства от ЕС „Карнобатплод“ развива производство, което се реализира успешно на няколко континента
Започва Регионален форум за социално предприемачество
Започва Регионален форум за социално предприемачество
ВИЖТЕ ВСИЧКИ ОТ КАТЕГОРИЯТА