Проект за предоставяне на облачна услуга в Игнатиево с шанс за европейско финансиране

Проект за предоставяне на облачна услуга в Игнатиево с шанс за европейско финансиране
Варненски проекти са сред класираните, след като приключи предварителната оценка на проектните предложения за услуги и производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Десет са предварително класираните проекти, свързани с услугите, съобщиха от Областния информационен център-Варна. С европейски средства може да бъде изграден високотехнологичен център за предоставяне на изчислителна мощност тип облачна услуга в гр. Игнатиево. Сравнително високо са оценени и проекти за създаване на дом за възрастни хора и за център за дневни грижи за деца в Аврен. Шанс да бъде осъществено с европейски средства има проектно предложение за изграждане на ветеринарна клиника в авренското село Приселци. В списъка с допуснати са и проекти за дом за възрастни в село Черковна и за развитие на здравни услуги в с. Храброво, Провадийско, както и за предоставяне на широколентови високоскоростни услуги в общините Дългопол и Долни Чифлик.


Сред проектите, които отговарят на критериите и имат шанс да бъдат реализирани на територията на Долни чифлик, са създаване на дом за настаняване на възрастни хора в село Солник; строителство и обзавеждане с машини и оборудване на автомивка, автодиагностичен център, магазин за авточасти, пункт за годишни технически прегледи в имот собственост на инвеститора в землището на с. Пчелник; изграждане на автоцентър в общината. Инвестиционното предложение "Изграждане на обект за търговия на лекарствени и фармацевтични продукти, с. Ветрино, общ. Ветрино, обл. Варна“, също е сред получилите сравнително висока оценка според критериите за подбор.


Сред предварително класираните проекти, свързани с производството, са „Създаване на пекарна за производство на тестени и сладкарски изделия в с. Любен Каравелово, община Аксаково“, „Инвестиции в производство на бетонови изделия в община Дългопол“ и „Създаване на пекарна в с. Лопушна, община Дългопол“.


Според условията за кандидатстване реализацията на всяко проектно предложение ще доведе до наемането на поне трима души от съответното населено място, допълват от ОИЦ-Варна.


Инвестиционните предложения бяха подадени през Информационната система за управление и наблюдение на средствата (ИСУН2020) от ЕС по процедурите чрез подбор „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ и „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз”. По първата процедура кандидатите получават финансиране за услуги, които обхващат не само всички сектори на икономиката, но и такива с обществено-социална насоченост. Сред тях са грижите за деца, за възрастни, за хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други. По процедурата подкрепа получават и дейности, свързани със създаване и обновяване на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското и горското стопанство.


Финансират се още архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски и технически услуги, както и ветеринарни дейности.


По втората процедура се финансират дейности като изграждане или подобрения на недвижимо имущество, закупуване на машини и оборудване, закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта, закупуване на сгради, създаване на компютърен


софтуер и придобиване на патенти, лицензи. Финансиране получават проекти в сектори като производство на хранителни продукти, напитки, облекло, мебели, химични продукти, хартия, производство на компютърна и комуникационна техника и др.


Всеки кандидат по процедурите по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ може да провери заявените и присъдени точки след предварителната оценка по критериите за подбор.


Общият бюджет на двете процедури по подмярката е 127 127 000 лв.

Споделете в социалните мрежи:

Google+
Коментари
Още
Свободни работни места във Варна на 22 февруари
Свободни работни места във Варна на 22 февруари
Над 1,5 млн. лв. за изграждане на филиали за спешна помощ в осем варненски общини
Над 1,5 млн. лв. за изграждане на филиали за спешна помощ в осем варненски общини
Над 150 000 потребители следят за фалшиви касови бележки с мобилното приложение на НАП
Над 150 000 потребители следят за фалшиви касови бележки с мобилното приложение на НАП
Срокът за годишните отчети на фирмите изтича утре
Срокът за годишните отчети на фирмите изтича утре
Мобилно приложение следи за неплащане на данъци
Мобилно приложение следи за неплащане на данъци
Дигитални фирми от Варна ще помагат на традиционния бизнес
Дигитални фирми от Варна ще помагат на традиционния бизнес
Варна е сред областите с най-висока средна месечна заплата
Варна е сред областите с най-висока средна месечна заплата
НАП: Търговците ще бъдат отчитани на всеки 5 минути
НАП: Търговците ще бъдат отчитани на всеки 5 минути
Започна кампанията по плащане на местните данъци и такси
Започна кампанията по плащане на местните данъци и такси
Образованието остава основен приоритет на община Варна и през 2019 г.
Образованието остава основен приоритет на община Варна и през 2019 г.
С над 1 млн. лева е увеличен бюджетът за социални дейности спрямо 2018 г.
С над 1 млн. лева е увеличен бюджетът за социални дейности спрямо 2018 г.
Община Варна купува още два буса за хора с увреждания
Община Варна купува още два буса за хора с увреждания
Със средства от ЕС „Карнобатплод“ развива производство, което се реализира успешно на няколко континента
Със средства от ЕС „Карнобатплод“ развива производство, което се реализира успешно на няколко континента
Започва Регионален форум за социално предприемачество
Започва Регионален форум за социално предприемачество
ВИЖТЕ ВСИЧКИ ОТ КАТЕГОРИЯТА